Wydawcą niniejszej strony internetowej, zwanej dalej "witryną" jest MotoSpa®.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z warunkami korzystania z witryny, jako że dalsze korzystanie z niej jest równoznaczne z ich przyjęciem.

Znajdujące się na witrynie dane i informacje są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych i oparte na źródłach, które MotoSpa® uznaje za wiarygodne i sprawdzone. Ze względu na możliwość wystąpienia omyłek i niekompletności, które leżą poza kontrolą MotoSpa®, nie odpowiada on za aktualność i dokładność informacji opublikowanych na witrynie i ewentualne straty lub szkody, bezpośrednie i pośrednie, wynikające z użytkowania niniejszej witryny, które są skutkiem niedokładności lub braków w znajdujących się na niej danych i informacjach - ryzyko ponosi sam użytkownik.

MotoSpa® zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się na witrynie

MotoSpa® jest właścicielem wszystkich zawartych na witrynie zdjęć oraz tekstów.

Wykonawca strony: Piotr Zapalski
DoTheTrick0@gmail.com